Huisregels

HUISREGELS 

Door aanwezig te zijn op ons festivalterrein gaat u stilzwijgend akkoord
 

LEGITIMATIE
Geldige legitimatie is een rijbewijs, een paspoort of een identiteitskaart.

EIGEN RISICO
Het betreden van het festivalterrein is geheel voor eigen risico van de bezoeker. De organisatie van Typisch Vollenhove is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade ontstaan aan bezoekers en/of eigendommen van bezoekers. 

 

FOTO, VIDEO, GELUIDSOPNAMEN
Iedereen die het evenemententerrein betreedt geeft toestemming voor het maken van video, foto en geluidopnamen door de organisatie of door de organisatie aangewezen mediapartners. De organisatie behoudt zich het recht om deze opnamen te gebruiken zonder dat zij hiertoe een vergoeding (in welke vorm dan ook) verschuldigd is aan de bezoekers. Bij bezwaar kun je bij de organisatie een hesje vragen waardoor je op gemaakte foto’s onherkenbaar wordt gemaakt.

ALCOHOL 
Onder de 18 jaar is het niet toegestaan alcohol te verkrijgen en nuttigen. Het is verboden om alcoholische drankjes door te geven aan personen onder de 18 jaar, bij constatering hiervan kan u de toegang tot het terrein worden ontzegd.

ROKEN
In de tenten is het verboden om te roken. 

DRUGS
Drugs en geestverruimende middelen zoals lachgas zijn op Typisch Vollenhove niet toegestaan. Indien er verboden middelen worden aangetroffen, word je overgedragen aan de politie.
 

VOORWERPEN EN OBJECTEN
Het is verboden om podia, tenten, bouwwerken, hekken of andere objecten van de locatie te beklimmen, vernielen en/of mee te nemen
 

GELUIDSHINDER
Onze bezoeker kan op het evenementen terrein aan behoorlijke geluidsniveaus worden blootgesteld. Je bent zelf verantwoordelijk voor het treffen van gehoor beschermende maatregelen.

VERBODEN VOORWERPEN
Zaken die niet zijn toegestaan op het festivalterrein worden in beslag genomen en ben je definitief kwijt. Indien verboden voorwerpen worden aangetroffen en ben je deze definitief kwijt. Indien nodig worden ze samen met jou overgedragen aan de politie.

ONBEMANDE LUCHTVAARTUIGEN
Onbemande lucht- en of vaartuigen (e.g. Drones of UAV’s) of andere vliegende voorwerpen zijn niet toegestaan op en boven het festivalterrein mits met toestemming van de organisatie. 

 

ONGEWENST GEDRAG EN STRAFBARE FEITEN
Ongewenst gedrag zoals: Crowdsurfen, stagediven, geweldpleging, diefstal, wildplassen, handtastelijkheden, overmatig drankgebruik, opruiing, discrimineren, mishandeling en intimidatie is niet toegestaan. Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie en het dienstdoende beveiligingspersoneel. Bij strafbare feiten word je te allen tijde overgedragen aan de politie en zal er aangifte worden gedaan. Bij ongewenst gedrag kan de toegang tot het terrein je worden ontzegd.
 

OVERNACHTEN
Op het festivalterrein mag niet worden overnacht. 
 

HANDEL 

Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de organisatie goederen te verhandelen, te flyeren en/of monsters uit te delen op het evenemententerrein en de parkeerterreinen. Dergelijke activiteiten in openbaar gebied zonder vergunning zijn bij wet verboden.

VERLOREN OF GEVONDEN VOORWERPEN
Ben je iets verloren? Meld je bij de organisatie/horeca. Na afloop van het evenement zullen de gevonden voorwerpen naar de Gemeente Steenwijkerland worden gebracht.

OVERIGE OMSTANDIGHEDEN
Bij omstandigheden waarbij dit regelement geen uitsluitsel biedt is het oordeel van de organisatie bindend.